Mieszkanie na sprzedaż 53 m2, Wrocław

298 050 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 54 m²

Lokalizacja Wrocław, Tadeusza Kościuszki

Cena 298 050 zł

Szczegóły

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE PRZY UL. MOSIĘŻNEJ WE WROCŁAWIU

Syndyk masy upadłości Damiana Olendra w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. VIII GUp 209/18, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje o drugiej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

prawa własności – samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 12 składającego się z pokoju wraz z aneksem kuchennym, pokoju oraz łazienki o łącznej powierzchni 53,96 m2, umiejscowionego na piątej kondygnacji budynku mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Mosiężnej 11, który to lokal stanowi odrębną własność, związaną z wynoszącym 3781/1000000 udziałem w częściach wspólnych budynku i współwłasności nieruchomości gruntowej (WR1K/0018619/2), gdzie budynek ów jest posadowiony, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00228586/5

za łączną cenę minimalną 298.050,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych i 00/100).

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/

Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 29.000 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), składać należy w terminie do 25 czerwca 2019 r. do godziny 12:00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń, Kancelaria Adwokacka al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 25 czerwca 2019 r. o godz. 12:30 w biurze syndyka przy al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienie od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Operat szacunkowy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1874

Kontakt: Magdalena Czyszczoń tel: 501 443 555 kancelaria@kancelariaczyszczon.com

Lokalizacja