Mieszkanie na sprzedaż 53 m2, Wrocław

238 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 54 m²

Lokalizacja Wrocław, Poleska

Cena 238 000 zł

Kontakt Syndyk Janusz Kaczkowski, 504 xxx xxx

Szczegóły

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE PRZY UL. POLESKIEJ WE WROCŁAWIU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za zezwoleniem Sędziego - komisarza udzielonym postanowieniem z dnia 3 września 2019 r., sygn. akt VIII GUp 111/17 of, sprzeda z wolnej ręki l spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 3, o powierzchni użytkowej 53,90 m2, położonego we Wrocławiu przy ul. Poleskiej 24, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WR1K/00201596/3.

Cena minimalna wynosi 238.000,00 zł brutto.

Wymagane wadium (10 % ceny minimalnej) należy wpłacić na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S. A., nr rachunku 90 1090 2503 0000 0001 3476 8878.

Dalsze informacje oraz regulamin sprzedaży dostępne są u syndyka oraz na stronie www.ardobiejewska.pl.

Oferty należy przesłać listem poleconym do dnia 15 października 2019 roku (data wpływu) na adres: Biuro Syndyka, 53-675 Wrocław 44, skrytka pocztowa 1199, z dopiskiem „PRZETARG” na kopercie.

Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Kontakt z syndykiem pod numerem telefonu 504 258 581 lub e-mail: syndyk.jtk1@gmail.com

Kontakt: Syndyk Janusz Kaczkowski tel: 504 258 581 syndyk.jtk1@gmail.com

Lokalizacja