Mieszkanie na sprzedaż 54 m2, Wrocław

227 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 54 m²

Lokalizacja Wrocław, Główna

Cena 227 000 zł

Szczegóły

Sygn. VIII GUp 216/17

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE PRZY UL. GŁÓWNEJ 90 WE WROCŁAWIU

Syndyk masy upadłości Moniki Rzeczyckiej i Tomasza Rzeczyckiego, jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt: VIII GUp 216/17 of, informuje o drugiej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości prawo własności nieruchomości (w udziałach po ½ części na rzecz Moniki Rzeczyckiej i Tomasza Rzeczyckiego) – samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 19, składającego się z dwóch pokojów, przedpokoju, kuchni, łazienki i garderoby, o powierzchni użytkowej 54 m2, umiejscowionego na czwartym piętrze budynku mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Głównej 90, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 59/10.000 udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości gruntowej (WR1K/00122514/7), gdzie budynek ów jest postawiony, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, założył księgę wieczystą nr WR1K/00371775/4

– za łączną cenę minimalną 227.000,00 zł brutto

(dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych i 00/100).

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/

Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 22.000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych), składać należy w terminie do 20 grudnia 2018 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 20 grudnia 2018 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Operat szacunkowy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1246

Kontakt: Syndyk Magdalena Czyszczoń tel: 501 443 555 kancelaria@kancelariaczyszczon.com

Lokalizacja