Mieszkanie na sprzedaż 56 m2, Szydłowiec

57 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 56 m²

Lokalizacja Szydłowiec, Zakościelna

Cena 57 000 zł

Szczegóły

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZ SZYDŁOWCA

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż udziału ½ części w spółdzielczym własnościowym prawie

do lokalu mieszkalnego, przysługującego Gminie Szydłowiec

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący ½ część w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 4, położonego na pierwszym piętrze w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Radomskiej 46 w Szydłowcu, będącym w zasobach Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szydłowcu. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie założono księgi wieczystej.

Powierzchnia lokalu 56,00m2

Cena wywoławcza udziału 57.000,00zł

Wysokość wadium wnoszonego w pieniądzu 4.000,00zł

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym Nr 46 przy ul. Radomskiej w Szydłowcu na Osiedlu Zamkowa oznaczona jako działka Nr 3950/25, objęta jest księgę wieczystą nr RA1S/00025790/0 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szydłowcu.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Słomianej 17.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Szydłowiec nr 06 91290001 0090 0900 3317 0001 w Banku Spółdzielczym w Iłży Filia w Szydłowcu, z dopiskiem „Wadium– przetarg na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu”.

Wpłata wadium powinna być dokonana z wyprzedzeniem tak, aby wadium znajdowało się na rachunku organizatora najpóźniej w dniu 11 stycznia 2019r.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu i zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu www.bip.szydlowiec.pl

Informacji szczegółowych udziela Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Słomiana 17, 26-500 Szydłowiec, tel. (48) 617 86 56.

Kontakt: Urząd Miasta Szydłowiec tel: (48) 617 86 57 urzad@szydlowiec.pl

Lokalizacja