Mieszkanie na sprzedaż 56 m2, Szydłowiec

57 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 56 m²

Lokalizacja Szydłowiec, Radomska

Cena 57 000 zł

Szczegóły

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZ SZYDŁOWCA

OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż udziału ½ części w spółdzielczym własnościowym prawie

do lokalu mieszkalnego, przysługującego Gminie Szydłowiec

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący ½ część w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 4, położonego na pierwszym piętrze w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Radomskiej 46 w Szydłowcu, będącym w zasobach Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szydłowcu. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie założono księgi wieczystej.

Powierzchnia lokalu 56,00m2

Cena wywoławcza udziału 57.000,00zł

Wysokość wadium wnoszonego w pieniądzu 4.000,00zł

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym Nr 46 przy ul. Radomskiej w Szydłowcu na Osiedlu Zamkowa oznaczona jako działka Nr 3950/25, objęta jest księgę wieczystą nr RA1S/00025790/0 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szydłowcu.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2019r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Słomianej 17.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Szydłowiec nr 23 9129 0001 0099 0900 3317 0021 w Banku Spółdzielczym w Iłży Filia w Szydłowcu, z dopiskiem „Wadium– przetarg na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu”.

Wpłata wadium powinna być dokonana z wyprzedzeniem tak, aby wadium znajdowało się na rachunku organizatora najpóźniej w dniu 25 marca 2019r.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu i zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu www.bip.szydlowiec.pl

Informacji szczegółowych udziela Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Słomiana 17, 26-500 Szydłowiec, tel. (48) 617 86 56.

Kontakt: Urząd Miasta Szydłowiec tel: (48) 617 86 56 urzad@szydlowiec.pl

Lokalizacja