Mieszkanie na sprzedaż 60 m2, Warszawa

255 300 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 61 m²

Lokalizacja Warszawa, Mikołaja Trąby

Cena 255 300 zł

Szczegóły

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA3M/00433468/0

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Renata Delert, Kancelaria Komornicza z siedzibą w Warszawie, ul. Lęborska 8/10 (tel. (22) 401 22 76), na podstawie art. 953 i 983 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że dnia

24 stycznia 2019 r. o godz. 10:00

w sali numer 30, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości tj. lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nr 210 położonego w budynku nr 12A przy ul. Mikołaja Trąby w Warszawie, Dzielnica Białołęka, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA3M/00433468/0, wraz z wielkością udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli wynosi 608/61481.

Lokal mieszkalny o powierzchni 60,80 m2, położony na II kondygnacji (I piętro), składający się z: trzech pokoi, kuchni, hallu, łazienki oraz logii o pow. 2,91 m2.

Nieruchomość lokalowa została oszacowana na kwotę 340 400,00 zł.

Cena wywołania stanowi ¾ sumy oszacowania i wynosi 255 300,00 zł.

Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość.

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 040,00 zł, którą należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek Komornika Sądowego przy SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Santander Bank Polska SA 06 1500 2080 1220 8000 0388 0000 lub też, wpłaconej do kasy Kancelarii Komornika, bądź w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłat całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Kontakt: Komornik Sądowy Renata Delert tel: (22) 401 22 75 76 warszawa1@komornik.pl

Lokalizacja