Mieszkanie na sprzedaż 61 m2, Dzierżoniów

20 400 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 61 m²

Lokalizacja Dzierżoniów, Ignacego Daszyńskiego

Cena 20 400 zł

Szczegóły

NA SPRZEDAŻ 1/6 UDZIAŁU W PRAWIE DO LOKALU MIESZKALNEGO UL. SŁOWACKIEGO DZIERŻONIÓW

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie postanowienia sędziego – komisarza Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy z dnia 5 grudnia 2018 r. (sygn. akt VI GUp 4/18) ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie ofertowym 1/6 udziału praw w nieruchomości tj. lokalu mieszkalnego w Dzierżoniowie przy ul. Słowackiego 4/5 wraz z przynależnymi prawami objętego księgą wieczystą SW1D/00018322/4 prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

za cenę nie niższą niż 20.400,00 zł

Warunki udziału w sprzedaży :

■▬ Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza, w trwale zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Oferta na zakup udziału 1/6 w mieszkaniu w Dzierżoniowie, ul. Słowackiego 4 m.5 – sygn. akt VI GUp 4/18 - nie otwierać” należy składać w kancelarii notarialnej dr Rafał Firlej, ul Słowackiego 13/3, 58-300 Wałbrzych w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godz.14.00, osobiście lub pocztą kurierską.

■▬ Otwarcie i rozpoznanie ofert przez syndyka nastąpi w obecności notariusza po godzinie 14.00.

■▬ Składający ofertę zobowiązany jest pod rygorem nie rozpatrywania oferty wpłacić wadium na rachunek bankowy masy upadłości Piotra Hładki o nr 50 1090 2301 0000 0001 3643 4420 w wysokości kwoty 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 2040,00 zł.

■▬ Szczegółowe informacje i wymogi dot. przedmiotu sprzedaży określa Regulamin dostępny drogą emailową: kancelaria.syndyka70@gmail.com, na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl oraz w Kancelarii Syndyka ul. Długa 3A,Ip. 58-309 Wałbrzych, tel. 74 831 24 10, 601 580 219..

■▬ Oferent pod rygorem nie rozpatrywania oferty ma obowiązek złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem sprzedaży oraz ma obowiązek złożenia stosownych oświadczeń, które będą wymienione w regulaminie sprzedaży pod rygorem nierozpatrywania oferty.

■▬ Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub aukcji bez podania przyczyn oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia.

Regulamin: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1695

Kontakt: Syndyk Włodzimierz Bernacki tel: 74 831 24 10 kancelaria.syndyka70@gmail.com

Lokalizacja