Mieszkanie na sprzedaż 62 m2, Płock

125 100 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 62 m²

Lokalizacja Płock, al. Stanisława Jachowicza

Cena 125 100 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Magdaleny Ruszczak – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 86/18 ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości ½ w prawie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 49 położonego w Płocku przy ulicy Jachowicza 19A o powierzchni użytkowej 62,00 m². Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW PL1P/00099958/5.

Minimalna cena sprzedaży udziału w wysokości ½ w prawie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego określona została przez rzeczoznawcę majątkowego Monikę Bryłkę na kwotę 125.100,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy sto złotych) netto.

Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 12.500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) na rachunek masy upadłości o prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2019 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu).

Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 31 lipca 2019 r. o godz. 14.00 w sali nr 111.

Warunki przetargu oraz operat szacunkowy sprzedawanego udziału w lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Tumska 4B oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326.

Kontakt: Syndyk Anna Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl

Lokalizacja