Mieszkanie na sprzedaż 62 m2, Płock

70 060 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 62 m²

Lokalizacja Płock, al. Stanisława Jachowicza

Cena 70 060 zł

Kontakt Syndyk Anna Kubera, 602 xxx xxx

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Magdaleny Ruszczak – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 86/18 ogłasza drugi przetarg na sprzedaż udziału w wysokości ½ w prawie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 49 położonego w Płocku przy ulicy Jachowicza 19A o powierzchni użytkowej 62,00 m². Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW PL1P/00099958/5.

Minimalna cena sprzedaży udziału w wysokości ½ w prawie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wynosi 70.060,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) netto.

Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości o prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2019 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu).

Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 30 października 2019 r. o godz. 9.00 w sali nr 111.

Warunki przetargu oraz operat szacunkowy sprzedawanego udziału w lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Tumska 4B oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.syndykplock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326.

Kontakt: Syndyk Anna Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl

Lokalizacja