Mieszkanie na sprzedaż 64 m2, Polanów

110 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 64 m²

Lokalizacja Polanów, Młyńska

Cena 110 000 zł

Szczegóły

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Izabelli Augustyn w upadłości prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy sygn. akt VII GUp 4/19

sprzeda w trybie art. 320 ustawy prawo upadłościowe lokal mieszkalny, w drodze przetargu z możliwością dopuszczenia aukcji zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 110 000,00 zł, który odbędzie się w dniu

1 sierpnia 2019 r.

w siedzibie Sądu Rejonowego o godz. 11:00 w sali nr 17.

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju o pow. 64,47 m2, położony jest w Polanowie przy ul. Młyńskiej 4C/3 na pierwszym piętrze.

Lokal został opisany w KW KO1K/00089540/8 oraz udziału w gruncie w KW KO1K/00089639/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży jest dostępne w biurze syndyka przy ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin.

Telefon do kontaktu - 602 259 808; www.upadłości.info.pl; e-mail – syndyk192@vp.pl;

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „zakup lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Młyńskiej w Polanowie” na adres: Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy sygn. akt VII GUp 4/19; ul. Andersa 34; 75-950 Koszalin do dnia 31 lipca 2019 roku lub w biurze podawczym do godz. 14:30.

Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji (licytacji) oraz do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Kontakt: Syndyk Romuald Tabędzki tel: 602 259 808 syndyk192@vp.pl

Lokalizacja