Mieszkanie na sprzedaż 65 m2, Olsztyn

279 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 66 m²

Lokalizacja Olsztyn, Jarocka

Cena 279 000 zł

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości Pani Barbary Szewczyk i Pana Jarosława Szewczyk (sygn. akt V GUp “of” 69/18) zaprasza do składania ofert na sprzedaż: nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 44 o powierzchni użytkowej 65,9 m.kw. położonej na parterze w budynku przy ul. Jarockiej 77B w Olsztynie z pomieszczeniami przynależnymi. Dla nieruchomości lokalowej jest prowadzona Księga Wieczysta nr OL1O/00075731/2 wraz z udziałem 20/1000 w działkach 112/2 i 111/5 oraz w częściach wspólnych budynku objętych KW nr OL1O/00065964/1.

        Nieruchomości są własnością małżonków Pani Barbary Szewczyk i Pana Jarosława Szewczyk na zasadzie wspólności ustawowej  małżeńskiej  oszacowanej   na wartość 279000,00 zł ( dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż wartość oszacowania. Do ceny doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.

Pisemne oferty nabycia nieruchomości z ceną nie niższą niż wartość oszacowania należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją “Oferta przetargowa V GUp “of” 69/18) ” na adres Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 19.07.2019 r. Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami określonymi Postanowieniem Sędziego - komisarza oraz wpłaty wadium w kwocie 10% wartości nieruchomości na rachunek masy upadłości Santander Bank oddział Olsztyn 24 1090 2590 0000 0001 3692 1661.

Otwarcie ofert i sprzedaż odbędzie się w dniu 22.07.2019 o godzinie 13,00 w drodze przetargu powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert, stosownie do przepisów Prawa upadłościowego, Kodeksu cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu w Kancelarii syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława .

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert a także zamknięcia przetargu powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru.

Ze szczegółowym wykazem przedmiotów ofert oraz operatami szacunkowymi można zapoznać się w Biurze Syndyka . Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 502 542 609 w godz. Od 9do 16.

Kontakt: Syndyk Antoni Paciorkowski tel: 502 542 609 paciorkowski.antoni@interia.pl

Lokalizacja