Mieszkanie na sprzedaż 66 m2, Warszawa

295 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 66 m²

Lokalizacja Warszawa, Zygmunta Słomińskiego

Cena 295 000 zł

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI UDZIAŁU ½ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI

LOKALU MIESZKALNEGO

Syndyk masy upadłości Piotra Brudnickiego (Sygn. akt X GUp 497/17) ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 141 o powierzchni 66,26 m2 położonego w Warszawie przy ul. Słomińskiego 7, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr WA4M/00398790/5 wraz z udziałem w wysokości 1/576 we współwłasności garażu wielostanowiskowego, dla którego prowadzona jest księga wieczysta WA4M/00399583/8 (miejsce postojowe G2-25) w budynku przy ul. Słomińskiego 7.

Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego, oferty w języku polskim należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2018 roku. Wpłata wadium winna nastąpić do dnia 17 grudnia 2018 roku. Otwarcie ofert w dniu 19 grudnia 2018 roku o godz. 11.00 w biurze syndyka przy ul. Myśliborskiej 53 lok. 4.

Cena wywoławcza wynosi 295.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Regulamin przetargu zawierający warunki dotyczące składania ofert do odbioru po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu (tel. 602-782-392) w biurze syndyka w Warszawie, ul. Myśliborska 53 pokój nr 4.

Kontakt: Syndyk Danuta Błachnio tel: 602-782-392 wewswiderska@op.pl

Lokalizacja