Mieszkanie na sprzedaż 71 m2, Lubycza Królewska

130 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 4 pokoje

Powierzchnia 72 m²

Lokalizacja Lubycza Królewska, Dolna

Cena 130 000 zł

Szczegóły

SYNDYK SPRZEDA MIESZKANIE W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ, POWIAT TOMASZOWSKI

Przedmiotem sprzedaży z wolnej ręki jest należące do upadłego prawo własności nieruchomości lokalu mieszkalnego o powierzchni 71,90 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 15,10 m² oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu wynoszącym 183/1900, położonego w budynku mieszkalnym w Lubyczy Królewskiej przy ul. Dolnej 6A/6, powiat tomaszowski.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr :

► ZA1T/00046511/1 dla lokalu,

► ZA1T/00046507/0 dla budynku i gruntu.

Minimalna cena sprzedaży została ustalona na kwotę 130.000,00 zł

Osoby zainteresowane udziałem w procedurze sprzedaży mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży i zapoznać się z Regulaminem sprzedaży w siedzibie Syndyka, 53-651 Wrocław, ul. Czarnieckiego 56/4, tel. 519 410 359

Oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2019 roku do godziny 12, bezpośrednio w siedzibie Syndyka we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 56/4.

Oferty, które faktycznie wpłyną po terminie określonym powyżej nie będą brały udziału w procedurze sprzedaży.

Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Lubycza Królewska”

Kontakt: Syndyk Piotr Koszczuk tel: 519 410 359 pkoszczuk.biurosyndyka@gmail.com

Lokalizacja