Mieszkanie na sprzedaż 71 m2, Poznań

253 725 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 72 m²

Lokalizacja Poznań, Sielska

Cena 253 725 zł

Szczegóły

O G Ł O S Z E N I E O L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr XVIII w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 50/2, 60-774 Poznań zawiadamia, że w dniu 19-09-2019 o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, sala nr 1.08, przy ul. Kamiennogórskiej 26 odbędzie się:

P I E R W S Z A LICYTACJA

nieruchomości jako: (lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość) usytuowanej pod adresem 60-129 Poznań, ul. Sielska 12/1, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00121644/4.

Suma oszacowania wynosi: 338 300,00zł.

Cena wywołania wynosi: 253 725,00zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 33 830,00zł. na rachunek bankowy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr. XVIII w Poznaniu, Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Poznaniu nr rachunku: 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341 tytułem: Km 2621/18, (oznaczenie rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, (akta dołączone do sprawy II Co 4057/18) lub w kancelarii komorniczej. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny, tel. 61 222 49 94, fax. 61 222 49 95, www.komornik-tomaszewski.pl

Kontakt: KSR Piotr Tomaszewski tel: 61 222 49 94 poznan.tomaszewski@komornik.pl

Lokalizacja