Mieszkanie na sprzedaż 77 m2, Swarzędz

279 285 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 4 pokoje

Powierzchnia 78 m²

Lokalizacja Swarzędz, os. Tytusa Działyńskiego

Cena 279 285 zł

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym wobec osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu (sygn. akt: XI GUp 177/17), zamierza sprzedać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Swarzędzu (62-020) położonego na osiedlu Działyńskiego, wpisane do księgi wieczystej o numerze KW: PO2P/00144523/4 wraz z ruchomościami, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości wynoszącą co najmniej kwotę 279.285,00 złotych.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie pisemnej oferty, spełniającej wymagania wskazane w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Oferenci mogą zapoznać się z lokalem mieszkalnym, operatem szacunkowym określającym wartość sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spisem inwentarza w postępowaniu upadłościowym, które wchodzą w skład Majątku oraz regulaminem sprzedaży, na prośbę osób zainteresowanych, w formie elektronicznej, kierowaną na adres e-mail: kancelaria.meritus@gmail.com.

Kontakt: Syndyk Michał Kibler tel: 516 184 166 kancelaria.meritus@gmail.com

Lokalizacja