Mieszkanie na sprzedaż 80 m2, Płock

648 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 80 m²

Lokalizacja Płock, pl. gen. Jarosława Dąbrowskiego

Cena 648 000 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Spółki WETLEK Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Płocku ogłasza

przetarg na sprzedaż prawa własności lokali mieszkalnych nr 1 oraz nr 2 z wyposażeniem

wraz z prawem własności nieruchomości gruntowej, na której usytuowany jest budynek

mieszkalny oraz budynki garażowe położone w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 7

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności:

  1. Lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni 80,15 m², położonego w Płocku przy placu Gen. Jarosława Dąbrowskiego 7 wchodzącego w skład masy upadłości Spółki WETLEK Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Płocku. Dla lokalu Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW PL1P/00012768/3.

Z własnością lokalu związane jest prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1411 ha (nr. ew. 947), na której usytuowany jest budynek mieszkalny oraz budynki garażowe w udziale 2/3. Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW PL1P/00012766/9.

Minimalna cena sprzedaży prawa własności lokalu wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej określona została przez rzeczoznawcę majątkowego Monikę Bryłkę na kwotę 648.000,00 zł (sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) netto.

  1. Lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni 80,73 m², położonego w Płocku przy placu Gen. Jarosława Dąbrowskiego 7 wchodzącego w skład masy upadłości Spółki WETLEK Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Płocku. Dla lokalu Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW PL1P/00012767/6.

Z własnością lokalu związane jest prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1411 ha (nr. ew. 947), na której usytuowany jest budynek mieszkalny oraz budynki garażowe w udziale 1/3. Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW PL1P/00012766/9.

Minimalna cena sprzedaży prawa własności lokalu wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej określona została przez rzeczoznawcę majątkowego Monikę Bryłkę na kwotę 440.000,00 zł (czterysta czterdzieści tysięcy złotych) netto.

  1. Wyposażenie sprzedawanych lokali tj. urządzenia biurowe, meble biurowe oraz pozostały asortyment. Wartość wyposażenia określona została przez rzeczoznawcę majątkowego Ryszarda Wyszogrodzkiego na kwotę 14.026,00 zł (czternaście tysięcy dwadzieścia sześć złotych) netto.

Łączna minimalna cena sprzedaży przedmiotu przetargu wynosi 1.102.026,00 zł (jeden milion sto dwa tysiące dwadzieścia sześć złotych) netto.

Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 05 1940 1076 3191 7498 0000 0000 prowadzony przez Bank Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz złożyć oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2018 r. w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu oferty do Sądu).

Otwarcie oraz wybór oferty nastąpi w budynku Sadu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B, w dniu 20 grudnia 2018 r. o godzinie 14.30 w Sali nr 110.

VI. Każdy z oferentów ma obowiązek zapoznania się z warunkami przetargu dostępnymi w biurze syndyka przy ul. Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-400 Płock lub na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Dalsze informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem 602-415-326 lub drogą elektroniczną pod adresem piotr-kubera@wp.pl.

Kontakt: Syndyk Anna Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl

Lokalizacja