Mieszkanie na sprzedaż 80 m2, Płock

771 418 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 80 m²

Lokalizacja Płock, pl. gen. Jarosława Dąbrowskiego

Cena 771 418 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Spółki WETLEK Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Płocku ogłasza przetarg

na sprzedaż prawa własności lokali mieszkalnych nr 1 oraz nr 2 z wyposażeniem wraz z prawem

własności nieruchomości gruntowej, na której usytuowany jest budynek mieszkalny oraz budynki

garażowe położone w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 7

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności:

  1. Lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni 80,15 m², położonego w Płocku przy placu Gen. Jarosława Dąbrowskiego 7 wchodzącego w skład masy upadłości Spółki WETLEK Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Płocku. Dla lokalu Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW PL1P/00012768/3.

Z własnością lokalu związane jest prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1411 ha (nr. ew. 947), na której usytuowany jest budynek mieszkalny oraz budynki garażowe w udziale 2/3. Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW PL1P/00012766/9.

Minimalna cena sprzedaży prawa własności lokalu wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej wynosi 453.600,00 zł (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) netto.

  1. Lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni 80,73 m², położonego w Płocku przy placu Gen. Jarosława Dąbrowskiego 7 wchodzącego w skład masy upadłości Spółki WETLEK Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Płocku. Dla lokalu Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW PL1P/00012767/6.

Z własnością lokalu związane jest prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1411 ha (nr. ew. 947), na której usytuowany jest budynek mieszkalny oraz budynki garażowe w udziale 1/3. Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW PL1P/00012766/9.

Minimalna cena sprzedaży prawa własności lokalu wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej wynosi 308.000,00 zł (trzysta osiem tysięcy złotych) netto.

  1. Wyposażenie sprzedawanych lokali tj. urządzenia biurowe, meble biurowe oraz pozostały asortyment. Wartość wyposażenia wynosi 9.818,20 zł (dziewięć tysięcy osiemset osiemnaście złotych 20/100) netto.

Łączna minimalna cena sprzedaży przedmiotu przetargu wynosi 771.418,20 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście złotych 20/100) netto.

Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w kwocie 77.000,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 05 1940 1076 3191 7498 0000 0000 prowadzony przez Bank Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz złożyć oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu oferty do Sądu).

Otwarcie oraz wybór oferty nastąpi w budynku Sadu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B, w dniu 31 lipca 2019 r. o godzinie 13.00 w Sali nr 111.

VI. Każdy z oferentów ma obowiązek zapoznania się z warunkami przetargu dostępnymi w biurze syndyka przy ul. Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-400 Płock lub na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Dalsze informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem 602-415-326 lub drogą elektroniczną pod adresem syndyk-plock@wp.pl.

Kontakt: Syndyk Anna Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl

Lokalizacja