Mieszkanie na sprzedaż 81 m2, Kluczbork

124 950 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 82 m²

Lokalizacja Kluczbork, Krakowska

Cena 124 950 zł

Szczegóły

  • Syndyk sprzeda w trybie konkursu ofert lokal mieszkalny w Kluczborku ul. Krakowska nr 10/m 8 o pow. 81,77m2 zlokalizowany na trzecim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla którego Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/00056593/0, wraz z udziałem wynoszącym 796/10000 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 183/3 o pow. 288m2 objętej KW nr OP1U/00039025/3 i współwłasności części wspólnych budynku na tej działce za cenę nie niższą niż 124.950 zł.

I. Oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną zakupu przekraczającą cenę 124.950 zł należy składać w terminie do dnia 26-04-2019r. na adres Skrytka pocztowa 1815, 45-470 Opole 1, ul. Tysiąclecia 33 ,-

II. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 12495 zł. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy Masy Upadłości: Bank PKO BP 43 1020 3668 0000 5102 0416 9371

III. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta powinna spełniać wszystkie wymogi zawarte w Regulaminie Sprzedaży.

Szczegółowe informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach od 10-16 tel. 506898408 lub 609319724.

Kontakt: Syndyk (Opole) tel: 506898408 biuro@monitorurzedowy.pl

Lokalizacja