Mieszkanie na sprzedaż 83 m2, Płock

121 100 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 84 m²

Lokalizacja Płock, Na Skarpie

Cena 121 100 zł

Kontakt Syndyk Piotr Kubera, 602 xxx xxx

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Krystyny Majchrzak – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 143/18 ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości ½ w prawie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Płocku przy ulicy Na Skarpie 18A.

Lokal mieszkalny nr 10 położony na drugim piętrze posiada powierzchnię użytkową 83,60 m² (przedpokój, jadalnia z aneksem kuchennym, łazienka z w.c., trzy pokoje, garderoba). Z własnością lokalu związana jest powierzchnia przynależna (piwnica).

Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00091029/8.

Minimalna cena sprzedaży udziału w prawie własności lokalu wynosi 121.100,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy sto złotych) netto.

Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 57 1940 1076 3150 9332 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 października 2019 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu).

Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 15 października 2019 r. o godz. 14.30 w sali nr 111.

Warunki przetargu oraz operat szacunkowy sprzedawanego lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Tumska 4B oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.syndykplock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326.

Kontakt: Syndyk Piotr Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl

Lokalizacja