Mieszkanie na sprzedaż 88 m2, Wrocław

467 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 88 m²

Lokalizacja Wrocław, Bolesława Krzywoustego

Cena 467 000 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki: Prawa własności do lokalu mieszkalnego nr20 o pow. Użytkowej 88.37 m2 położonego we Wrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 7a (obręb Kowale) wraz z udziałem 129/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu (objętej KW WR1K/00261239/1) prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych) za cenę nie mniejszą niż cena oszacowania, tj. za cenę nie niższą niż 467.000 zł (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy).  Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt VIII GUp 192/17 i opisem nieruchomości której oferta dotyczy na adres: Kancelaria Syndyka we Wrocławiu, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław – w terminie do 31.01.2019  Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w terminie do 28.01.2019  Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 31.01.2019 o godz. 11:00 w kancelarii Syndyka  Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Kancelarii Syndyka  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 606 10 30 35 w dni powszednie w godz. 9 – 15 lub wysyłając zapytanie na adres: anna_laskawiec@poczta.fm  Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny

Kontakt: Rafał i Anna Piątkowscy tel: 606103035 anna_laskawiec@poczta.fm

Lokalizacja