Mieszkanie na sprzedaż 97 m2, Warszawa

800 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 98 m²

Lokalizacja Warszawa, Skierniewicka

Cena 800 000 zł

Szczegóły

Ogłoszenie o sprzedaży

Syndyk masy upadłości „Apart Hotel” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (03-687), ul. Łodygowa 26 (sygn. akt VIII GUp 54/17, Sąd Rejonowy w Częstochowie) na mocy postanowienia Sędziego komisarza z dnia 06 maja 2019r. zawiadamia o sprzedaży następującej nieruchomości, będącej składnikiem masy upadłości „Apart Hotel” Sp. z o.o. w upadłości w trybie z wolnej ręki. Przedmiotem sprzedaży jest:

nieruchomość objęta księgą wieczystą nr WA4M/00430553/9 położona w Warszawie, przy ul. Skierniewickiej 14 – cena oszacowania 768 900,00 zł – numer składnika masy 4, za cenę najwyższą z zaoferowanych lecz nie niższą niż 800 000,00 zł (osiemset tysięcy zł) powiększoną o należny VAT.

Ze stanem prawnym Przedmiotu Sprzedaży oraz operatem szacunkowym będzie można zapoznać się – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu – w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela w Gliwicach przy ul. Ligockiej 15, e-mail: kancelaria@jacekpietrzela.pl, tel. 32/428 18 01.

Termin składania ofert nabycia danego składnika masy upływa z dniem 13 czerwca 2019r. Oferty można składać mailowo bądź pocztą tradycyjną, z tym, że za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do kancelarii.

Umowa powinna przewidywać zapłatę ceny sprzedaży w złotych polskich najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, koszty zawarcia umowy sprzedaży jak i wydania przedmiotu sprzedaży zobowiązany jest pokryć nabywca.

Kontakt: Syndyk Jacek Pietrzela tel: 32/428 18 01 kancelaria@jacekpietrzela.pl

Lokalizacja