Mieszkanie na sprzedaż 98 m2, Wrocław

497 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 5 pokoi

Powierzchnia 98 m²

Lokalizacja Wrocław, Drohobycka

Cena 497 000 zł

Szczegóły

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE PRZY UL. DROHOBYCKIEJ WE WROCŁAWIU

Syndyk masy upadłości ERDENETUYA NOROVSAMBUU w upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, na podstawie postanowienia Sędziego –komisarz z dnia 31.01.2019 r., w formie konkursu ofert na nieruchomość –lokal mieszkalny we Wrocławiu ul. Drohobycka 43/12, o pow. 98,00 metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00203346/0 za cenę nie niższą niż 497 000,00 zł

Konkurs odbędzie się 28.03.2019 r. o godz.12:00 w biurze syndyka we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 56-62 bud B, tel. 695055522 W przypadku bezskutecznego konkursu, kolejny konkursy odbędzie się 11.04.2019 r.

Warunki uczestnictwa w konkursie ofert :

1/. Doręczenie pisemnej oferty zgodnej z wymogami regulaminu najpóźniej w przeddzień konkursu do godz.12:00 w biurze syndyka, w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofertowy”.

2/. Wpłacenie najpóźniej w przeddzień konkursu wadium w wysokości 25 000,00 zł na rachunek bankowy w Santander Polska SA nr 31109025160000000137116825 z podaniem tytułu wpłaty ‘Konkurs”.

3/. Wyboru oferenta dokona syndyk w dniach konkursu, zgodnie z regulaminem sprzedaży, na podstawie pisemnych ofert prawidłowo złożonych. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.ardobiejewska.pl. oraz biurze syndyka przy ul Krakowskiej 56-62 bud B, telefon 695 055 522 w godz. 9-14, gdzie również można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży.

4/. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odwołania, przerwania lub unieważnienia konkursu.

5/. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości łącznie z kosztami wykreślenia hipoteki ponosi nabywca.

Kontakt: Syndyk Danuta Bierońska tel: 695 055 522 danutabieronska@wp.pl

Lokalizacja