Ostatnie Apartamenty w nowej inwestycji!

886 972 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 4 pokoje

Powierzchnia 96 m²

Lokalizacja Warszawa

Cena 886 972 zł

Szczegóły

Na sprzedaż: ostatnie apartamenty w nowej inwestycji!

*Wysoki standard wykończenia, *Dozorowane i monitorowane osiedle z placem zabaw dla dzieci, *Galeria handlowa Sadyba Best Mall w odległości 5 min. samochodem, *Szybkie połączenie z każdym miejscem stolicy, dzięki Trasie Siekierkowskiej i Trasie Łazienkowskiej.

Inwestycja: - niska, kameralna zabudowa - funkcjonalne rozkłady mieszkań - wysoki standard wykończenia - inwestycja dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

HARMONIA TRADYCJI I NOWOCZESNOŚCI!

Jest to kolejna inwestycja na Mokotowie, zrealizowana na Łuku Siekierkowskim. Cztery dwupiętrowe budynki stanowią kontynuację pierwszego etapu realizacji osiedla, oddanego do użytku w 2009 roku. Inwestycja ta spotkała się z dużym uznaniem i pozytywnymi opiniami, dotyczącymi funkcjonalności rozkładów mieszkań, ich jakości i estetyki. Stąd decyzja o rozbudowie Osiedla.

Idąc z duchem czasu oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zdecydowaliśmy o nowoczesnej formie architektonicznej budynków i stonowanej kolorystyce ich elewacji, zachowanej w odcieniach bieli i grafitu. Budynki zostały idealnie wkomponowane w rozwijające się otoczenie.

LOKALIZACJA

Całość inwestycji została wybudowana na Dolnym Mokotowie. Ta część Warszawy niezmiennie spotyka się z uznaniem naszych Klientów, bowiem od wszelkich atrakcji w sercu stolicy dzieli ich stąd niespełna 5 kilometrów.

Miejsce bardzo dobrze skomunikowane. W pobliżu inwestycji m. in. znajduje się przystanek autobusowy, z którego komunikacją miejską można dostać się na Wolę i Ochotę (mijając po drodze stację Metro Pole Mokotowskie), oraz do Placu Trzech Krzyży w centrum miasta.

Osoby, które szczególnie cenią sobie odpoczynek na łonie natury, wolne chwile mogą spędzić w pobliskim Parku Akcji Burza, czy w oddalonych o 2 kilometry Łazienkach Królewskich.

Kameralna zabudowa domków jednorodzinnych, otaczająca Osiedle, po ciężkim dniu w zgiełku miasta zagwarantuje wszystkim mieszkańcom chwilę oddechu.

ARCHITEKTURA

W drugim etapie powstały 4 budynki, w których zaprojektowano łącznie 71 mieszkań o wysokości 2,7 m., zróżnicowanych pod względem powierzchni i liczby pokoi. W inwestycji znajdą się mieszkania jednopokojowe z wydzielonymi kuchniami o łącznej powierzchni ok. 30 m kw., dwupokojowe o metrażu od 35 do 50 m kw., a także mieszkania trzypokojowe o powierzchni od 50 do 79 m kw., oraz lokale czteropokojowe w metrażu od 95 do 98 m kw. Na ostatnich piętrach dostępne są mieszkania pięciopokojowe o powierzchni powyżej 100 m kw.

W projekcie każdego lokalu znalazły się przestronne pokoje dzienne z otwartymi kuchniami, ustawne sypialnie, łazienki i miejsca w holach przeznaczone na zabudowę garderobianą. Do każdego mieszkania w inwestycji będzie przynależał balkon lub ogródek.

Odpowiedni dobór roślin w częściach wspólnych całej inwestycji pozwolił zachować lokalny charakter krajobrazu. Do użytku najmłodszych mieszkańców jest również plac zabaw, usadowiony we wschodnim obszarze osiedla.

INWESTYCJA ODDANA DO UŻYTKU.

Dostępne apartamenty:

96,50 m2, cena - 887 800 zł brutto 119,50 m2 cena - 1 161 267 zł brutto
96,82 m2 cena - 890 744 zł brutto 96,41 m2 cena - 886 972 zł brutto 107,51 m2 cena - 1 046 163 zł brutto

NIE POBIERAMY PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO!

Serdecznie zapraszam do kontaktu: +48 500 192 292

For sale: the last apartments in the new investment! * High standard of finish, * A monitored and monitored housing estate with a playground for children, * Sadyba Best Mall shopping center within 5 min. by car, * Fast connection to any place of the capital, thanks to the Siekierkowska Trasa and the Łazienkowska Route. Investment: - low, intimate development - functional layouts of flats - available flats with an area of 51 to 119 sq m (primary market) - high standard of finishing - investment adapted to the needs of disabled people. HARMONY OF TRADITION AND MODERNITY! This is another investment in Mokotów, carried out on the Siekierkowski Arc. Four two-storey buildings are a continuation of the first stage of the development, put into use in 2009. This investment was met with great recognition and positive opinions regarding the functionality of apartment layouts, their quality and aesthetics. Hence the decision to expand the estate. Going with the times and meeting the expectations of our clients, we decided on the modern architectural form of the buildings and the subdued colors of their elevation, preserved in shades of white and graphite. The buildings have been perfectly integrated into the developing surroundings. LOCATION The entire investment was built in Lower Mokotów. This part of Warsaw invariably meets the appreciation of our clients, because from all attractions in the heart of the capital, they are less than 5 kilometers away. Near the investment there is a bus stop, from which you can get to Wola and Ochota by public transport (passing the Metro Pole Mokotowskie station on the way), and to the Three Crosses Square in the city center. People who particularly appreciate rest in the bosom of nature can spend their free time in the nearby Burza Action Park or in the Royal Łazienki Park, 2 kilometers away. Intimate housing of single-family houses surrounding the housing estate, after a hard day in the hustle and bustle of the city, will guarantee all the inhabitants a moment of breath. ARCHITECTURE In the second stage, 4 buildings were created, in which a total of 71 apartments with a height of 2.7 m were designed, varying in terms of area and number of rooms. The investment will include one-room apartments with separate kitchens with a total area of approximately 30 sq m, two-room apartments with a floor area of 35 to 50 sq m, as well as three-room apartments with an area of 50 to 79 sq m, and four-room apartments in the area from 95 to 98 sq m. On the top floors, five-room flats with an area of over 100 sq m are available. The design of each apartment includes spacious living rooms with open kitchens, adjustable bedrooms, bathrooms and storage spaces in the halls. Each apartment in the investment will have a balcony or garden. Proper selection of plants in the common parts of the entire investment allowed to preserve the local character of the landscape. The playground for children is also located in the eastern area of the housing estate. Available apartments: 96.50 m2, price - PLN 877,800 gross 119.9.50 m2 price - PLN1,161,267 gross, 96.82 m2 price - PLN 890 744 gross, 96.41 m2 price - PLN 886,972 gross, 107.51 m2 price - PLN 1 046 163 gross, WE DO NOT COLLECT THE PROVISION FROM THE BUYER! I cordially invite you to contact us: +48 500 192 292

Lokalizacja