Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 19. listopada 2018

Serwis 7go.pl dba o bezpieczeństwo Użytkowników i przestrzega ich prawa do prywatności. Poniżej znajdują się informacje na temat przetwarzania danych osobowych dotyczących Użytkowników Serwisu oraz informacja o plikach cookies.

1. Definicje

 1. Polityka Prywatności – niniejszy dokument opisujący zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu.
 2. Serwis – strona internetowa, funkcjonująca pod adresem www.7go.pl.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z funkcjonalności Serwisu.
 4. Ogłoszenie, Oferta – czasowa publikacja w Serwisie, informująca o możliwości sprzedaży bądź wynajmu nieruchomości (mieszkania lub domu). Prezentowane w Serwisie Ogłoszenia mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenie ma za zadanie jedynie zachęcać Użytkowników do kontaktu z Ogłoszeniodawcą.
 5. Ogłoszeniodawca – Użytkownik, który dodał Ogłoszenie w Serwisie.
 6. Właściciel, Operator, Administrator danych osobowych – Wojciech Peterman, prowadzący działalność gospodarczą we Wrocławiu (50-571), ul. Wandy Rutkiewicz 28/18, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; NIP: 7532427429, REGON: 368556465.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Postanowienia ogólne

 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.
 2. Kontakt z Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@7go.pl.
 3. Użytkownik może przeglądać informacje zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem, a także dodawać nowe Ogłoszenia.
 4. Operator wykorzystuje dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
  • prowadzenie systemu Ogłoszeń nieruchomości,
  • prezentacja Ogłoszeń (wraz z danymi kontaktowymi),
  • realizacja zamówionych usług,
  • wysyłanie powiadomień o nowych Ogłoszeniach,
  • prowadzenie newslettera,
  • prowadzenie rozmów typu chat online.
 5. Administrator pozyskuje dane od Użytkowników oraz informacje o ich zachowaniu w Serwisie w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora,
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. “ciasteczka”).

3. Metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła Użytkowników są przechowywane w postaci zahashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie bezpiecznego przechowywania haseł.
 3. Operator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności:
  • ochronę przed nieautoryzowanym dostępem,
  • ochronę przed utratą danych.
 4. Operator okresowo zmienia hasła dostępowe.
 5. Operator regularnie aktualizuje oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych.

4. Wykorzystywane zewnętrzne systemy

 1. Serwis korzysta z wyspecjalizowanych usług zewnętrznych operatorów.
 2. Serwis w postaci strony internetowej jest hostowany (technicznie utrzymywany) na rozproszonych serwerach zewnętrznego operatora Netlify.
 3. Informacje o założonych w Serwisie kontach (loginy i hasła w postaci zahashowanej) zapisywane są na serwerach zewnętrznego operatora Auth0.
 4. Dodane Ogłoszenia zapisywane są w bazie danych na serwerach zewnętrznego operatora MongoDB Atlas.
 5. Informacje o zachowaniu Użytkowników (m.in. wizyty na stronie) w anonimowej postaci zapisywane są na serwerach zewnętrznych operatorów: Google Analytics, LiveSession oraz MixPanel.
 6. Informacje o zapisaniu się do email newslettera zapisywane są na serwerach zewnętrznych operatora SendGrid.
 7. Treść rozmów z Operatorem za pośrednictwem okna czatu zapisywane są na serwerach zewnętrznego operatora Messenger.
 8. Operator nie przekazuje bez podstawy prawnej (np. nie sprzedaje) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników.
 9. Operator przekazuje dane osobowe Użytkowników do zewnętrznych operatorów (kontrahentów, podmiotów świadczących usługi informatyczne, księgowe, prawne, marketingowe) w celu świadczenia usług, wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania ciążących na Operatorze obowiązków.
 10. Użytkownik wyraża zgodę na powierzenie danych osobowych zewnętrznym operatorom. Operator zobowiązuje się przekazywać dane wyłącznie na podstawie umowy powierzenia danych gwarantującej zabezpieczenia nie mniej bezpieczne niż stosowane przez Operatora.

5. Prawa Użytkownika i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania, a dłużej tylko jeśli obowiązek przetwarzania wynika z odrębnych przepisów. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu, sprostowania, usunięcia (tzw. “prawo do bycia zapomnianym”) oraz ograniczenia przetwarzania danych, jak również prawo do otrzymania kopii danych, prawo do przeniesienia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 3. W stosunku do Użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Operatora marketingu. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na profilowanie. Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec profilowania danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z konkretnych funkcjonalności Serwisu.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

6. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu.
 2. Operator może zapisywać informacje o parametrach połączenia (tj. czas, adres IP).
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z jego funkcji, np. dodanie nowego Ogłoszenia. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje do czego on służy.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę ruchu na stronie. Administrator nie przekazuje do operatorów tych usług danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa działa dzięki włączonej obsłudze JavaScript oraz wykorzystaniu ciasteczek (plików cookies) na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie Użytkowników poprzez tworzenie tzw. heatmap oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 3. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika na stronie. W tym procesie nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookies oraz JavaScript.
 4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do Użytkowników, np. mogące przesłać maila do Użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on wcześniej na to zgodę.
 5. Użytkownik może edytować preferencje związane z reklamami w sieci reklamowej Google przy pomocy narzędzia udostępnionego pod adresem https://www.google.com/ads/preferences/.
 6. Użytkownik może edytować preferencje związane z reklamami w serwisie Facebook przy pomocy narzędzia udostępnionego pod adresem https://pl-pl.facebook.com/help/1075880512458213.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalne dane.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • realizacja celów określonych w części “Istotne techniki marketingowe”,
  • zapewnienie przyjaznej interakcji Użytkownika z Serwisem (tzw. UX – User Experience).
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Ciasteczka sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także ich automatyczne blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA) oraz Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli Użytkownik nie chce zapisywać plików cookies na swoim urządzeniu, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi ciasteczek niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 2. W celu zarządzania ustawieniami plików cookies, wybierz z listy przeglądarkę internetową, z której korzystasz i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami:

W przypadku pytań dotyczących prywatności, danych osobowych, praktyk stosowanych w Serwisie lub korzystania z niego, prosimy o kontakt na info@7go.pl.