Przestronny dom na sprzedaż 110 m2, Miłakowo

91 540 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 111 m²

Lokalizacja Miłakowo, Olsztyńska

Cena 91 540 zł

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości Pana Jerzego Czesława Borowik (Sygn. Akt V GUp „of“ 39/18 ) , zaprasza do składania ofert na sprzedaż:

 udziału ½ w nieruchomości gruntowej  stanowiącej działkę gruntu nr 376 o pow. 997 m. kw zabudowanej budynkiem mieszkalnym  o pow. użytkowej 110,76 m. kw i piwnic wraz z pomieszczeniami gospodarczymi o pow. 74,08 oraz budynkiem gospodarczo – garażowym o powierzchni 80.92 m2 położone w Miłakowie przy ul. Kościuszki 3 A w powiecie ostródzkim. Dla nieruchomości jest prowadzona  Księga wieczysta KW nr EL2O/00011801/5.  

Udział ½ w nieruchomości został oszacowany na wartość 91.540,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści złotych).

Księga wieczysta dla w/w nieruchomości jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu.

Sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż wartość oszacowania. Do ceny doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.

 Pisemne oferty nabycia z ceną nie niższą niż wartości oszacowania nieruchomości należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją “Oferta przetargowa Sygn. Akt V GUp „of“ 39/18 ) ” na adres Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 26.07.2019 r.

Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami określonymi Postanowieniem Sędziego - komisarza oraz wpłaty wadium w kwocie 10% wartości nieruchomości na rachunek masy upadłości Santander Bank oddział Olsztyn 16 1090 2590 0000 0001 3711 0761.

Otwarcie ofert i sprzedaż odbędzie się w dniu 29.07.2019 o godzinie 13:40 w drodze przetargu powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert, stosownie do przepisów Prawa upadłościowego, Kodeksu Cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu w Kancelarii syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława .

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert a także zamknięcia przetargu powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru.

Ze szczegółowym wykazem przedmiotów ofert oraz operatami szacunkowymi można zapoznać się w Biurze Syndyka . Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 502 542 609 w godz. od 9 do 16.

Kontakt: Syndyk Antoni Paciorkowski tel: 502 542 609 paciorkowski.antoni@interia.pl

Lokalizacja