Przestronny dom na sprzedaż 125 m2, żochowo

51 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 5 pokoi

Powierzchnia 125 m²

Lokalizacja żochowo, Walerianowo

Cena 51 000 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Ewy Federowicz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 71/17 ogłasza przetarg na sprzedaż ułamkowej części (½ udziału) prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żochowo 36, gmina Sierpc. Nieruchomość stanowi działka o pow. 6574 m² - nr ew. 61/1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1E/00010112/5.

Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej mieszkalnej 125,39 m², budynek gospodarczy (stodoła) o powierzchni zabudowy 99,00 m² oraz budynek garażowy o powierzchni zabudowy 41,00 m².

Minimalna cena sprzedaży ½ udziału w prawie własności nieruchomości wynosi 51.000,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto.

Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2019 r. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu).

Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 31 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w sali 111.

Warunki przetargu oraz operat szacunkowy sprzedawanego udziału w nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 602-415-326.

Kontakt: Syndyk Anna Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl

Lokalizacja