Duży dom na sprzedaż 129 m2, Dąbrowa Górnicza

117 930 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 5 pokoi

Powierzchnia 130 m²

Lokalizacja Dąbrowa Górnicza, Kryniczna

Cena 117 930 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Grażyny Pypłacz zamieszkałej w Dąbrowie Górniczej (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) ogłasza czwarty pisemny przetarg na SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:

  1. udziału w wysokości 7/12 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Krynicznej 18a, działka nr 671/19 (pow. 1560 m2), KW nr KA1D/00004819/7,

  2. udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Krynicznej, działka nr 671/18 (pow. 297 m2), KW nr KA1D/00054590/0,

Łączna cena wywoławcza wynosi 117 929,17 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2019 r. do godz. 16.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice(decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka). Z regulaminem przetargu można zapoznać się w biurze syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32/ 750 62 69, 32/ 733 37 46, 516 564 553 lub pocztą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg@wp.pl

Kontakt: Office Management Sp. z o. o. tel: 516564553 syndyk-przetarg@wp.pl

Lokalizacja