Przestronny dom na sprzedaż 134 m2, Jelcz-laskowice

267 667 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 4 pokoje

Powierzchnia 135 m²

Lokalizacja Jelcz-Laskowice, Frezjowa

Cena 267 667 zł

Szczegóły

Komornik Sądowy (dawniej Rew.II)

przy Sądzie Rejonowym w Oławie

Andrzej Paluszek

Kancelaria Komornicza nr III w Oławie

55-200 Oława ul.Brzeska 31/5

tel. 71-313 00 99, fax 71-723 46 71 e-mail: olawa2@komornik.pl

www.komornikolawa.pl

Km 718/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW: WR1O/00016375/8 ORAZ KW: WR1O/00016325/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-06-2019r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej dwie sąsiadujące działki nr 50 (WR1O/00016325/3) oraz nr 51 (WR1O/00016375/8) o łącznej pow. 0,0464 ha. stanowiące całość gospodarczą, zabudowane domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej. Brak jest fizycznego rozgraniczenia pomiędzy działkami.

Budynek mieszkalny położony na dwóch działkach to obiekt parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, stanowiący skrajny szereg. Teren nieruchomości posiada podłączenie do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej.

należące do dłużnika:

położone: 55-231 Jelcz-Laskowice, ul.Frezjowa 103,

dla których Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: WR1O/00016375/8 oraz KW: WR1O/00016325/3

Suma oszacowania nieruchomości stanowiącej całość gospodarczą wynosi 401 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 267 666,66 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 150,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 20300045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 03.06.2019 r.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy Justyna Duszkiewicz

Asesor Komorniczy Anna Zarzeczna - Wójtowicz

Komornik Sądowy Andrzej Paluszek

Kontakt: Komornik Sądowy Andrzej Paluszek tel: (71) 313 00 99 olawa2@komornik.pl

Lokalizacja