Przestronny dom na sprzedaż 158 m2, Pleszew

172 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 4 pokoje

Powierzchnia 159 m²

Lokalizacja Pleszew, Plac Kościelny

Cena 172 000 zł

Szczegóły

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Marek Bloch (tel. 62-7668390) ogłasza, że: dnia 10-01-2019r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pleszewie mającego siedzibę przy ul. Malińska 21, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:

działka nr 83/1 o powierzchni 0,3011ha zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy.

położonej: 63-300 Pleszew, Dobra Nadzieja, dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KZ1P/00035399/0

Suma oszacowania wynosi 258 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi

172 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 25 800,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 79 10202212 0000 5202 0340 0884, wpływ rękojmi na konto komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Komornik Sądowy

Marek Bloch

Kontakt: Komornik Sądowy Marek Bloch tel: 62 766 83 90 pleszew.bloch@komornik.pl

Lokalizacja