Przestronny dom na sprzedaż 180 m2, ługwałd

575 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 5 pokoi

Powierzchnia 181 m²

Lokalizacja ługwałd, Wopy

Cena 575 000 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Krystyny Szabłowskiej Baluta i Grzegorza Baluta osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki udziału ½ Krystyny Szabłowskiej Baluta i udziału ½ Grzegorza Baluta w niżej wymienionych nieruchomościach należących do upadłych.

  1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu nr 56/65 o pow. 0.0938 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym położona w miejscowości Ługwałd nr 17c gm. Dywity o pow. użytkowej 180,6 m.kw. dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księge wieczystą Nr OL1O/00077269/6 wraz z udziałem 1/12 w działkach gruntu 50/14 (Kw OL1O/00083215/8), nr 56/18 (KW OL1O/00067417), nr 56/67 (Kw (OL1O/00067420/0 stanowiących drogi dojazdowe. Nieruchomość jest oszacowana na wartość 575 000,00 zł.

-2. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę gruntu 194/163 o pow. 0,1429 ha położonej w Różnowie gm. Dywity - dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę wieczystą nr.OL1O/00071429/4, nieruchomość nie posiada zapewnionego prawnego dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość jest oszacowana na wartość 31 800,00 zł.

Pisemne oferty nabycia nieruchomości z ceną nie niższą niż 70% wartość oszacowania należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją “Oferta Baluta” na adres Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 11.09.2019 r. Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami określonymi Postanowieniem Sędziego - komisarza oraz wpłaty wadium w kwocie 10% wartości nieruchomości na rachunek masy upadłości Santander Bank oddział Olsztyn 19 1090 2590 0000 0001 3612 2762.

Otwarcie ofert i sprzedaż odbędzie się w dniu 13.09.2019 o godzinie 14,00 w drodze przetargu powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert, stosownie do przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego Kodeksu cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu w Kancelarii syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert a także zamknięcia przetargu powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru.

Ze szczegółowym wykazem przedmiotów ofert oraz operatami szacunkowymi można zapoznać się w Biurze Syndyka. Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 502 542 609 w godz. Od 9 do 16.

Kontakt: Syndyk Antoni Paciorkowski tel: 502 542 609 paciorkowski.antoni@interia.pl

Lokalizacja