Przestronny dom na sprzedaż 199 m2, Rybnik

139 500 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 8 pokoi

Powierzchnia 200 m²

Lokalizacja Rybnik, Buchalików

Cena 139 500 zł

Kontakt Syndyk Damian Zgolik, 327 xxx xxx

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Bożeny Smołka (sygn. akt XII GUp 245/17) ogłasza przetarg na sprzedaż udziału wynoszącego ½ w prawie własności nieruchomości zabudowanej domkiem jednorodzinnym składającej się z działki ewidencyjnej nr 839/25, położonej w Rybniku przy ul. Buchalików 49 dla której S.R. w Rybniku prowadzi KW nr GL1Y/00084235/0 – cena wywoławcza 139.500,00 zł netto.

I. Oferty należy składać na piśmie w Biurze Syndyka przy ul. Jesionowej 22 w Katowicach (40-158) – dalej „Biuro Syndyka” w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg - Rybnik” w terminie do dnia 20.09.2019 r. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 24.09.2019 r. o godzinie 14:30 w budynku S.R. Katowice - Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, w sali numer 112.

II. Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy znajdują się w Biurze Syndyka przy ul. Jesionowej 22 w Katowicach (40-158). Telefon kontaktowy 32 777 15 05.

Kontakt: Syndyk Damian Zgolik tel: 32 777 15 05 syndyk.dzgolik@o2.pl

Lokalizacja