Przestronny dom na sprzedaż 283 m2, Brenna

588 949 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 6 pokoi

Powierzchnia 283 m²

Lokalizacja Brenna, Brzegowa

Cena 588 949 zł

Szczegóły

Cieszyn dnia 24-05-2019 r.

1019052400946

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza w Cieszynie

43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 1/110 (cieszyn3@komornik.pl)

33 858 37 47 www.komornikcieszyn.pl FAX 33 854 75 83

Kancelaria czynna dla stron w godz. 8.30 - 15 z wyj. pn. do 16

Komornik przyjmuje strony w pn. w godz. 11 - 14

W odp. podać: Sygn.akt Km 216/18

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza w Cieszynie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12-07-2019 r o godz. 09:30 w sali nr 69 Sądu Rejonowego w Cieszynie odbędzie się ws. 216/18

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Brenna, przyu. Brzegowej działka nr 431/7, 431/8 stanowiącej własność dłużnika

42-500 Będzin, ul. Kniewskiego 4/49

posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00080626/6 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie.

Jest to nieruchomość składająca się z działek gruntowych 431/7 i 431/8 o łącznej powierzchni 1666m2 położonych przy ul. Brzegowej w Brennej. Działki posiadają regularny kształt zbliżony do trapezu, ukształtowanie terenu płaskie. Jej sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, działki niezabudowane przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę oraz tereny zieleni. W odległości ok 80 m od granicy działki przepływa rzeka Brennica. Dojazd do nieruchomości odbywa się droga o nawierzchni asfaltowej - ul. Brzegowa, a następnie droga kamienistą o zmiennym utwardzeniu, biegnącą przez działkę nr 431/3 (ustanowiona służebność drogi). Teren nieruchomości nie został ogrodzony, nie urządzono zieleni, dróg dojazdowych i chodników w obrębie nieruchomości. Nieruchomość jest uzbrojona w sieci: elektryczną, gazową, kanalizacyjną (miejska),. Na działce znajdują się 3 studnie - dwie kopane oraz głębinowa.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym z garażem dwustanowiskowym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 283,18m2. Powierzchnia garażu wynosi 41,69 m2. Budynek wzniesiony w technologi tradycyjnej, którego budowę rozpoczęto w 2006r. Na dzień oględzin budynek nie został oddany do użytkowania. Wymaga przeprowadzenia jedynie drobnych prac wykończeniowych. Budynek wyposażony jest w instalacje - elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, c.o. (ogrzewanie podłogowe w całym budynku w części mieszkalnej), system rekuperacji, instalację solarną, system klimatyzacji w całym budynku, instalację alarmową.

Zgodnie z planem miejscowym nieruchomość położona jest w jednostce strukturalnej - 3 ME.148 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 883.424,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 sumy oszacowania tj. kwotę: 588.949,32 zł.

Rękojmia wynosi:88.342,40 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie komornika lub na konto nr

45 1050 1083 1000 0090 6668 0258 ING Bank Śląski S.A. rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego licytacje.

Rękojmię można również złożyć w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z Kancelarią Komornika pod tel. 33 858 37 47 w godz. 8.30 - 15.30 z wyj. pn. (do 17.00). Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

  Komornik

Tomasz Lesiewicz

Kontakt: Komornik Sądowy Tomasz Lesiewicz tel: (33) 858 37 47 cieszyn3@komornik.pl

Lokalizacja