Przestronny dom na sprzedaż 355 m2, Polanica-zdrój

343 333 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 6 pokoi

Powierzchnia 355 m²

Lokalizacja Polanica-Zdrój, Wojska Polskiego

Cena 343 333 zł

Szczegóły

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI

UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Anna Kłubowicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

29 lipca 2019 r. o godz. 9:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę pod adresem ul. Bohaterów Getta 15, 57-300 KŁODZKO w sali nr 129, odbędzie się

DRUGA LICYTACJA

udziału wynoszącego ½ części nieruchomości, położonej pod adresem: 57-320 Polanica Zdrój, Wojska Polskiego 16, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00000704/4.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana domem dwurodzinnym, garażami i ogrodem położonym na działce nr 331 AM-8 o pow. 2212 m2. Zabudowa wolnostojąca, dwie kondygnacje i użytkowe przyziemie o pow. użytkowej 355,47 m2. Budynek wpisany do wykazu zabytków. Do budynku przynależą trzy garaże o pow. użytkowej 85,23 m2 oraz pomieszczenie magazynowe o pow. 5,36 m2.

Instalacje: wodno-kanalizacyjna, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie co nieczynne, odcięte od zasilania.

W planie przestrzennego zagospodarowania teren przeznaczony jest pod tereny mieszkaniowe i oznaczony symbolem MN2.

Suma oszacowania ½ części nieruchomości wynosi 515 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 343 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 500,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

03 1600 1462 1823 0341 4000 0001

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Kontakt: Komornik Sądowy Anna Kłubowicz tel: 74 865-71-19 klodzko.klubowicz@komornik.pl

Lokalizacja