Przestronny dom na sprzedaż 570 m2, Zielona Góra

550 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 16 pokoi

Powierzchnia 570 m²

Lokalizacja Zielona Góra, Stajenna

Cena 550 000 zł

Szczegóły

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

65.417 Zielona Góra, ul. Licealna 9

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.02.2019 r. o godz. 12:00 w budynku przy ul. Licealnej 9 w Zielonej Górze w Sali nr 205 (Aula) odbędzie się otwarcie ofert pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zielonej Górze ul. Stajenna 20.

  1. Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o numerze ewidencyjnym 375/17 położonej w obrębie nr 42 miasta Zielona Góra przy ul. Stajennej 20, o łącznej powierzchni 1 863 m2, stanowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Licealnej 9, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1E/00033005/1.

  2. Oferowana cena nie może być niższa niż: 550 000,00 zł netto (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

  3. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

  4. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić na konto Uniwersytetu Zielonogórskiego w Banku Millenium S.A. 96 1160 2202 0000 0002 2613 5079 wadium w wysokości 55 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium musi się znaleźć na wskazanym koncie najpóźniej w dniu 08.02.2019 r.

W celu zapoznania się ze stanem formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz w celu obejrzenia nieruchomości należy kontaktować się z osobą upoważnioną do kontaktów: Pani Aneta Klorek, tel. 609 797 757.

Pełny tekst dokumentacji przetargowej, opublikowany jest na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/ zakładka: Zbycie nieruchomości.

Kontakt: Uniwersytet Zielonogórski tel: 609 797 757 a.marciniak@adm.uz.zgora.pl

Lokalizacja